Home » HỌC REVIT » Thiết lập cây thư mục trong revit 2019

Thiết lập cây thư mục trong revit 2019

Thiết lập template cây thư mục trong phần mềm revit 2019, nhằm giúp chúng ta quản lý toàn bộ các bản vẽ một cách chuyên nghiệp và thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng phần mềm revit 2019

Bước 1: Các bước khởi tạo cây thư mục trong revit 2019

√ Tại thanh menu bạn chọn dòng chữ “Manage”,→ kích chọn “Project Parameters”.

Theo hình minh họa

√ Khi kích chọn “Project Parameters” thì sẽ xuất hiện bản Project Parameters/kích chọn “Add” tạo thư mục chính

Theo hình vẽ minh họa

√ Làm tương tự như như tạo thư mục chính để tạo kiểu “Thư Mục Con”.

Như hình bên dưới

√ Kích “OK” để đóng bảng “Project Parameters”

√ Rê chuột phải vào “View” và kích chọn “Browser Organization”

√ Bảng “Browser Organization”/ kích chọn “New”/ đặt tên tùy ý

√ Khi đặt tên kích “OK” ra bản “Browser Organization Properties”/ kích chọn “Grouping and Sorting” và thao tác như hình vẽ minh họa

√ Kích chọn kiểu “TẠO CÂY THƯ MỤC” vừa thiết lập và nhấn “OK” để hoàn tất việc tạo cây thư mục

Bước 2: Đưa bản vẽ vào cây thư mục vừa tạo “TẠO CÂY THƯ MỤC” trong revit

√ Sau khi thiết lập trên, bạn sẽ thấy có một dấu chấm hỏi trên cây thư mục, bạn kích vào dấu chấm hỏi đó rồi chọn các mặt đứng elevation….như dưới

√ Xong điền tên Thư mục chính là “Bản vẽ kiến trúc”

√ Còn thư mục con điền tên là “Mặt đứng kiến trúc”

√ Rồi nhấn “Apply” để hoàn thành thao tác vừa làm

√ Tiếp tục ta lại chọn mặt bằng “Floor Plan”….ở trong cây thư mục (1) và đặt tên như bên dưới

√ Chọn tiếp “Reflected”…(1) và đặt tên cho thư mục như hình bên dưới

√ Tiếp theo tìm tới menu “View”/ kích chọn “3D View”

√ Sau khi kích xong trên cây thư mục “Project Browser” có xuất hiện mục “3D View” ở mục chấm hỏi ta cập nhập nó vào cây thư mục như hình dưới

√ Như vậy là chúng ta đã có một cây thư mục rất theo logic và khoa học như hình bên dưới

√ Với một mỗi mục mới được tạo ra trên cây thư mục, thì việc của bạn chỉ đơn giản là tìm tới phần có dấu ??? trên “Project Browser” để cập nhật nó vào phần mà bạn mong muốn

Bình Luận

Bình Luận

Gọi Ngay