Home » HỌC REVIT » Lỗi Clock Error khi cài đặt Autodesk Revit 2017

Lỗi Clock Error khi cài đặt Autodesk Revit 2017

Lỗi Clock Error khi cài đặt Autodesk Revit 2017 là lỗi rất phổ biến. Thường gặp phải khi chúng ta cài đặt bản dùng thử 30 ngày hoặc bản miễn phí cho sinh viên khi tải phần mềm tại trang chủ autodesk.com.

Biểu hiện lỗi Clock Error:

Khi khởi động lần đầu tiên sau quá trình cài đặt xong, bạn sẽ thấy một thông báo có nội dung. “Clock Error” bên dưới có dòng mô tả là “Check that your system clock is set to the current date and time before you try again”.

Nguyên nhân lỗi Clock Error:

Thời gian trong hệ thống của bạn không trùng với thời gian mà bạn chọn địa điểm khi đăng nhập bằng email của bạn vào hệ thống của Autodesk hoặc do một số bản cập nhật của Windows bà bạn mới cập nhật lần gần nhất gây nên hiện tượng không tự động đồng bộ thời gian của hệ thống với thời gian trên mạng.

Cách khắc phục lỗi Clock Error:

Mở hộp thoại hiển thị ngày giờ ở góc dưới bên phải màn hình lên. Các bạn click chuột trái vào góc thời gian rồi chọn “Change date and time settings…” như hình bên dưới.

Lỗi thời gian trên Windows khi cài Revit 2017

Cài đặt Time Zone.

Tại tab Date and time bạn làm theo các bước sau:

1. Click chọn change time zone…

2. tại Time zone bạn chọn múi giờ cho phù hợp vị trí mà bạn ở (Nếu bạn đang ở Việt Nam thì bạn chọn múi giờ (UTC +7:00)… như trong hình.

3. Click chuột trái chọn OK để xác nhận.

4. Click chọn apply để áp dụng lựa chọn mới.

Lỗi thời gian khi cài đặt Revit 2017

Cài đặt Internet Time:

1. Click chọn Change setting…

2. Chọn Server để đồng bộ thời gian như trong hình.

3. Click chọn Update để cập nhật

4. Click chọn OK để đóng hợp thoại.
Lưu ý: Bạn phải tích vào Synchronize with an Internet time server như trên hình nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình Luận

Bình Luận

Gọi Ngay