Home » HỌC REVIT » Link tải thư viện Revit 19 Full

Link tải thư viện Revit 19 Full

Khi ta thiết kế sử dụng phần mềm Revit 19,  ta cần sử dụng bộ thư viện nhằm đáp ứng như cầu xây dựng mô hình 3d là vô cùng quan trọng. Giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan giống thực tế, giảm thiểu thời gian, tăng hiệu quả công việc…

Bộ thư viện Revit 19 dành cho mảng kiến trúc, kết cấu và cơ điện.

→ Link tải thư viện tại đâyhttps://mshare.io/file/E6kNsuo

• Bộ thư viện Revit 19 dành cho mảng nội thất.

→ Link tải thư viện tại đây: https://mshare.io/file/37E6Qo9o

Bình Luận

Bình Luận

Gọi Ngay